Alfons Borrell
Antoni Llena
Benet Rossell
Carlos Pazos
Cristina Pastó
Evru
Jesús Galdón
Jo Milne
Joan Fontcuberta
Jordi Alcaraz
Jordi Folgado
Josep de Ca l'Estrany
Josep Guinovart
Mario Pasqualotto
Perejaume

Col·lecció 98-2002

3.500,00€
Jordi Alcaraz, Equilibristes
Alfons Borrell, Taronja
Josep de ca l'Estrany, Planta
Perejaume, Pintament del sot...
Mario Pasqualotto, Cor blanc
Jordi Folgado, "T'entrrebanques..."
Jo Milne, Música de organillos"
Josep Guinovart, Blau
Jesús Galdón, Pictor
Cristina Pastó, Ulls
Joan Fontcuberta, Paisatge braille
Evru, Sortida
Carlos Pazos, A sus pies señora.
Antoni Llena, Un món globalitzat
Benet Rossell, Autoretrat